Internationaal Contius-Bach Festival

Concerten - Conferentie - Academie - Wedstrijd
Het Contius Bachfestival focust op uitvoering van en onderzoek naar muziek van de leden van de bekende Bach-familie, hun omgeving (tijd en plaats), en muziek waarop zij invloed hebben gehad of van ondergaan.
Het festival biedt ruimte aan musicologische en muzikale bijdragen, en zal in het bijzonder een combinatie van beiden stimuleren.
Het festival bedt zich met deze focus in, in de Universiteitstad Leuven.
De uniciteit van de focus en het gegarandeerde internationale niveau geven het festival vanaf de eerste editie een grote uitstraling.

1ste editie

De eerste editie gaat door van 01 tot 09 juli 2022 als Festival met Symposium.
Het thema is “Het Contiusorgel in Leuven, en daarbuiten".

Het universum van de Bach-familie
 

De focus ligt op de hele Bach-familie, met J.S. Bach als centrale figuur, maar met evenveel aandacht voor de andere familieleden (vroegere generaties zowel als de “zonen van Bach”).

Drie eeuwen muziek
 

Door deze hele familie in hun context te plaatsen (d.w.z. niet enkel de effectieve “plaats en tijd” van hun actieve loopbaan, maar evenzeer de invloeden die ze ondergingen en die van hen uitgingen), wordt een periode omspannen die gaat van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) tot de Weense Klassiek, en zelfs Felix Mendelsssohn (1809-1847).

Een festival
 

Structuur : negen dagen – 7 grote concerten – lezingen – lecture-performances – kamermuziek concerten – solo concerten; met parallel een academie of orgelwedstrijd (zie verder).

Periode : negen dagen rond de eerste week van juli.

Historisch Contius orgel
 

Centraal in de programmatie staat het Contiusorgel (Sint-Michielskerk) dat gebouwd werd volgens de meest recente historische inzichten, en met het ruime doksaal een unieke plek vormt voor historisch geïnspireerde uitvoeringen van J.S. Bach en tijdgenoten.

Levend onderzoekslabo
 

Het festival wil de nieuwste resultaten van het historisch onderzoek koppelen aan historisch verantwoorde uitvoeringspraktijken. Het festival wil nieuwe impulsen geven aan dit onderzoek cum praxis door workshops en lecture performances. Het publiek wordt meegetrokken in deze boeiende ontdekkingstocht.
M.a.w. het festival moet bekend worden als de ontmoetingsplek waar vernieuwende/nieuwe onderzoeksresultaten voor het eerst aan collega’s en aan het publiek worden voorgesteld.

Academie – Orgelwedstrijd
 

Ingebed in het festival is er afwisselend een academie (met workshops, masterclasses rond één centraal belangrijk muziekwerk) en een internationale orgelwedstrijd.
In het jaar van de orgelwedstrijd is de finale van de wedstrijd (met orkest) tevens het slotconcert van het festival.

Publicatie
 

Omkaderende workshops, lecture-performances of zuiver onderzoek moeten hun neerslag krijgen in een publicatie die redactioneel onder de supervisie staat van de KU Leuven (Musicologie / Alamire Foundation).