Mission

Statement

Een orgel als kloppend hart van een gemeenschap.

Ontdek waarom dit project zo veel mensen het beste van zichzelf doet geven !

Het Contiusorgel

Niet zomaar een orgel, wel ingebed in een piramide van functies.
  • Liturgie
  • Training
  • Orgelconcerten
  • Internationale vredeskerk-Interculturele dimensie
  • Internationaal Contius-Bach festival

Liturgie

Dit is de laag van de Sint-Michielskerk als gemeenschap, parochie, diep ingebed, geworteld in het Leuvense gemeenschapsleven.
Het Contiusorgel wordt actief betrokken bij de liturgie in de mate van het mogelijke, en ondersteunt dit maximaal.
Hiermee krijgt het instrument een plaats in deze gemeenschap.

Training

In deze laag wordt het Contiusorgel ingepast in allerhande vormen van onderwijs, muzikale training, ...
Plaatselijk in Leuven, LUCA-Lemmens, Conservatorium, maar evengoed daarbuiten, en evengoed buiten de landsgrenzen.

Orgel Concerten

Inbedding in de culturele (orgel)activiteiten die Leuven organiseert door de verschillende spelers (30CC, Leuven Orgelstad, LUCA-Lemmens, Festival van Vlaanderen, ...).

Internationale Vredeskerk

Dit is een bijzonder belangrijke laag.
Vertrekkend vanuit het project “Sint-Michielskerk-Vredeskerk”, en in te schrijven in een internationaal netwerk van Vredeskerken (dat begonnen is in de Nicolaikirche in Leipzig) kan het Contiusorgel een facilitator zijn bij het organiseren van allerhande evenementen, cultureel, academisch, intercultureel, interdisciplinair, die ten diensten staan van het ondersteunen van de belangrijke (en moderne!) boodschap van deze internationale beweging.

Internationaal Contius-Bachfestival

Niet bovenaan als belangrijkste, wel om aan te tonen dat pas door de verankering het mogelijk kan zijn om een Internationaal Bachfestival te organiseren, in aanvulling van, maar zeker ook met de bedoeling zich te kunnen meten aan de allerbeste internationale festivals (Bach of Oude Muziek) wereldwijd.