Skip to main content

Missie

Het culturele project van de Contius Foundation

Het instrument en de locatie

 • Een uitzonderlijk orgel, in de esthetiek van de Duitse barok, voor de uitvoering van de muziek van J.S. Bach en zijn familie in unieke omstandigheden.
 • De Sint-Michielskerk, in 1650-1671 gebouwd door de Jezuïeten, is een prachtige barokkerk, architecturaal en akoestisch een bijzonder schrijn.
 • Het orgel werd geplaatst op een nieuw doksaal, waar plaats is voor zangers, instrumentisten, en – in beperkte mate – luisteraars of bezoekers.

 

Het culturele project

 • Een artistiek project met Europese dimensie, gebaseerd op hoogstaand artistiek onderzoek. Dit is de opdracht van het Festival en de Zomeracademie die elk jaar begin juli georganiseerd worden. Om de twee jaar is er de Internationale Orgelwedstrijd.
 • Het project wil zich stevig ankeren : in de stad Leuven, Vlaanderen, België, Europa. Tussen april en oktober vinden regelmatig concerten en pedagogische activiteiten plaats.
 • De projecten van de Contius Foundation dragen bij tot de actieve politiek van de stad Leuven op het vlak van het orgel.

 

Een project dat geïnspireerd wordt door de zoektocht naar Vrede

 • De Sint-Michielskerk gaf zichzelf een roeping als “Vredeskerk”. De Contius Foundation wenst een belangrijke plaats te geven aan deze vredesdimensie, op verschillende gebieden : internationale vrede, vermijden van conflicten, zoektocht naar dialoog op lokaal niveau.
 • De interculturele dimensie zal aldus een reflectie-as zijn in de acitiviteiten van de Contius Foundation: “Orgel in dialoog met de muziek van andere werelden”.
 • De Contius Foundation werkt aan de oprichting van een Europees netwerk met gelijkaardige initiatieven.
 • De Contius Foundation geeft opdracht voor muzikale creaties die geïnspireerd worden door het thema van de vrede en de interculturele dialoog.

 

Een wetenschappelijk project

 • Het is een uitzonderlijk gegeven dat de bouw van het Contiusorgel te Leuven werd voorafgegaan door een diepgaande studie van het Contiusorgel in Liepaja (Letland).
 • In relatie met de KU Leuven en andere universiteiten wil de Contius Foundation onderzoek bevorderen in het domein van muziekwetenschap en organologie, om de uitvoeringspraxis van barokmuziek blijvend te voeden.

 

Een project gericht op de jeugd

 • Het project van de Contius Foundation heeft meer bepaald tot doel om jonge talentvolle organisten de gelegenheid te bieden om de orgels die J.S. Bach kende en hoogschatte beter te leren kennen.
 • 18 jonge professionele organisten uit heel Europa worden uitgenodigd om elk een concert te verzorgen in het kader van een integrale van het orgelwerk van J.S. Bach die zich over drie jaar zal uitstrekken (6 concerten per jaar, maandelijks, van april tot oktober).
 • De Contius Foundation bereidt een residentie voor van één of twee jaar voor een jonge talentvolle organist.
 • De zomeracademie zal elk jaar aan een dozijn jonge organisten  de mogelijkheid bieden hun kennis te verdiepen van de Duitse barokmuziek (in het bijzonder die van J.S. Bach).
 • Vanuit de wens om een brug te slaan tussen de orgelwereld en de wereld van de historische uitvoeringspraktijk, biedt de zomeracademie ook de gelegenheid aan andere jong-professionele instrumentisten om rond een centraal meesterwerk kennis en ervaring te verwerven.
 • Een duurzaam samenwerkingsverband met de Muziekkapel Koningin Elisabeth wordt uitgebouwd.
 • De Contius Foundation organiseert sensibiliseringsacties naar klassen van lagere en secundaire scholen .
 • In samenwerking met andere Europese festivals en instellingen (Toulouse-les-Orgues, Orgelpark Amsterdam, …) geeft de Contius Foundation de opdracht voor muzikale creaties voor groot kinderkoor en orgel, geïnspireerd door het thema van de Vrede.

 

Een project met Europese ambitie

 • De projecten door de Contius Foundation op gebied van artistieke programmatie, creatie, vorming en opleiding, wetenschappelijk onderzoek, zoektocht naar de vrede, …  ademen alle een sterke Europese dimensie.
 • Op al deze gebieden wil de Contius Foundation duurzame Europese samenwerkingsverbanden ontwikkelen.
 • De Contius Foundation onderzoekt de mogelijkheid om bepaalde samenwerkingsprojecten voor te stellen aan het “Creative Europe”-programma van de Europese Commissie.

 

Een inclusief project, visueel voorgesteld in een functie-piramide.

 

Conclusie 

In haar opzet om al deze complementaire dimensies te verenigen wil de Contius Foundation in een geest van samenwerking een cultureel project uitbouwen waarin patrimonium, creatie, vorming, onderzoek, innovatie en democratische participatie samengebracht worden.