Skip to main content

Els Vos

Over Els Vos

Haar hele carrière is Els Vos al gefascineerd door beweging. In haar werk beweegt ze zich in een wereld – en zelfs ver daarbuiten – tussen chaos en harmonie die ze probeert te interpreteren en te ‘betekenen’ met haar kunst. Beweging vormt tegelijk de kern en de spiraal van haar werk. Al laat ze recentelijk vaak meer kosmische
dimensies – die soms verraderlijk statisch lijken – in haar werk infiltreren, toch plooit ze vroeg of laat weer terug op beelden waar vaart in zit. Het is zaak de altijd aanwezige spanning zichtbaar te maken.

Wat ze ervaart, weet ze telkens weer op een frisse, verrassende manier in beeld te brengen. Haar werk ademt een grote eenheid met de natuur. Micro- en macrokosmos lopen moeiteloos in elkaar over, van nietige grassprietjes over statige boomkruinen tot verre wolken en heldere manen. Ze biedt ons bij momenten zelfs een glimp op verre sterrenstelsels. Die kosmisch/spirituele dimensie is terug te vinden doorheen haar hele oeuvre.

Els Vos haar artistiek visie is gelouterd door het besef van onze dwingende aanwezigheid als mens op aarde. Ze wil het leven plaatsen in een kosmische dimensie waar we enkel nog een vage voeling mee hebben. Ze voelt die band heel scherp aan en haar werk is daar de neerslag van: de spiraal die aan de basis ligt van dit eeuwige gekronkel waarin wij ons als nietige wezens bewegen, de oneindige queeste naar het licht, het leven dat in continue beweging is, de mens als microkosmos. Misschien ligt daarin de verklaring voor de afwezigheid van de menselijke figuur in haar werk: de mens is een beschouwer, kijkt toe.

In essentie gaan de werken van Els Vos – of het nu grassen, golven, gewelven, manen, wolken of pure abstracties zijn – over de zingeving van het leven. In haar grafiek probeert ze door te dringen tot de kern der dingen die voor haar van belang zijn en tracht ze telkens weer tot een nieuwe synthese te komen.

Johan van Cauwenberge (fragment uit Kunstmonografie ELS VOS, een uitgave van Uitgeverij P, 2019)

Contactgegevens en meer informatie

https://www.elsvos.be/nl/

 
Zoeken naar vrede I
potlood op papier – 2024
150 x 100 cm
Zoeken naar vrede I
potlood op papier – 2024
150 x 100 cm