Skip to main content

Roeland Kotsch

Over Roeland Kotsch

Roeland Kotsch is geboren in 1953. Hij studeerde rechten, maar is daarna geleidelijk de weg van de beeldende kunsten opgegaan. In de jaren tachtig volgde hij tekenen, schilderen en grafische kunst aan de Stedelijke Academie van Leuven. Een Master-diploma Beeldende Kunst behaalde hij in 2000 aan het St-Lucas instituut in Gent en aan de PXL-MAD te Hasselt, waar hij daarna zelf les gaf van 2001 tot 2018. Hij was ook gastdocent aan de Academie van Beeldende Kunsten in Kokola, Finland. Sinds zijn pensionering in 2018 geeft hij zijn artistiek werk een nieuw elan.

Zijn artistieke wortels liggen in de grafiek. Zijn werk kreeg vaak vorm in projectreeksen, die nauw verbonden zijn met de persoonlijke ervaringen van een bepaalde levensperiode. Vermeldenswaard zijn de cyclus rond het Quattuor pour la Fin du Temps van Olivier Messiaen, De Metamorfose van Doctor Tulp, waarvoor hij de Internationale Prijs voor Grafiek te Brugge behaalde en “In Illo Tempore?” met daaraan gekoppeld “Emblemata Temporalia”. Deze drie laatste projecten realiseerde hij in samenwerking met de dichter Johan van Cauwenberge. Vanaf zijn Orionproject (2006) en de reeks rond Isis (tot heden) beweegt hij zich in het raakvlak tussen kosmologie en mythologie, wetenschap en religie. Een nieuwe ontwikkeling is de combinatie van grafiek, collage en schilderkunst. Tijdens enkele buiten-Europese reizen geraakte Roeland ook geboeid door fotografisch vastgelegde indrukken van ervaringen, ruimte, ontmoetingen.

In zijn werk hecht hij veel belang aan gedegen artistiek vakmanschap. Het plezier en de uitdaging, die uitgaat van de traditionele artistieke expressiemiddelen, heeft hij altijd waardevoller geacht dan een overaccentuering van het conceptueel aspect, zoals dat van de hedendaagse kunst vaak verwacht wordt. Inhoudelijk voelt Roeland zich sterk aangetrokken tot het zestiende-eeuwse Maniërisme waarmee hij niet zozeer de stijlkenmerken deel dan wel enkele esthetische uitgangspunten: de hang naar een niet-vanzelfsprekende schoonheid, de voorkeur, vanuit een wezenlijke levenservaring, voor complexiteit boven eenvoud. Ook de Barok is voor hem een bron van inspiratie, vooral dan omwille van de retorische benadering van de werkelijkheid. Deze ‘oude kunst’, met haar religiositeit en haar humanisme, doet zich voor ons (post)modernen even vreemd en exotisch voor als om het even welke buiten-Europese cultuur. Wij kunnen onze eigen geschiedenis op die manier met nieuwe ogen bekijken.

Sinds 2018 geeft Roeland Kotsch ook workshops en lezingen, zowel op eigen initiatief als op vraag van diverse organisaties. Op die manier wil hij graag de expertise doorgeven, die hij tijdens zijn onderwijscarrière ontwikkeld heeft. Kunsteducatie is deel gaan uitmaken van zijn bestaan.

 

Contactgegevens en meer informatie

https://kotsch.be/nl